ایرسا_ رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: تا کنون ۹۰ درصد جامعه هدف استان کرمانشاه نوبت اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

به گزارش ایرسا آنلاین ، دکتر محمودرضا مرادی با اعلام این خبر گفت: همچنین میزان واکسیناسیون نوبت دوم در ۹۰ درصد جامعه هدف استان کرمانشاه واکسن تزریق کرده انداستان کرمانشاه به ۷۸.۶ درصد رسیده است.

وی افزود: ۲۴.۳ درصد جامعه هدف بالای ۱۸ سال استان کرمانشاه یعنی حدود ۳۵۳ هزار نفر نیز نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

دکتر مرادی خاطرنشان کرد: در مجموع تاکنون حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در استان کرمانشاه تزریق شده است.

بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حال حاضر ۹۰ نفر در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری هستند.