در مانور سراسری تعمیر شبکه های فرسوده:

۷۰ کیلومتر شبکه برق استان کرمانشاه اصلاح شد

ایرسا_ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از اصلاح 70 کیلومتر شبکه برق فیدر شاهینی شهرستان کرمانشاه در مانور سراسری تعمیر شبکه های فرسوده استان خبر داد. فیدرشاهینی مرکز کرمانشاه با طول 70 کیلومتر و پیک بار210 آمپر و با ماهیت کشاورزی- روستایی می باشد.

به گزارش ایرسا آنلاین؛  امیدعلی مرآتی  بانظارت میدانی بر اجرای مانور سراسری، گفت: با توجه به بحرانی بودن فیدرشاهینی در سال ۹۹ از لحاظ تعداد قطعی و انرژی توزیع نشده و همچنین قدمت فیدر که فرسودگی تجهیزات در آن مشهود می باشد، فیدر مذکور به عنوان پایلوت انتخاب شد.

وی بابیان اینکه جهت تعمیرات اساسی فیدر مذکور، تعداد ۲۴ اکیپ تعمیراتی از سراسر استان تجهیز گردید گفت: حدود ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم، از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ به تعمیرات فیدر مذکور طبق سناریوهای تعریف شده، پرداختند .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درخصوص نوع تعمیرات انجام شده افزود: تعمیرات اساسی شامل تعویض مقره، عایق نمودن شبکه توسط کاورهای مخصوص مقره، قطع کننده، بوشینگ ترانس و همچنین تعویض پایه و استحکام مکانیکی شبکه، تعویض راس تیرهای کوتاه به سبب جلوگیری از پرنده زنی، تعویض جمپرها به سیمهای روکشدار، رگلاژ نمودن خط و … بود.

این مسئول درخصوص تجهیزات مصرفی بیان داشت: تعویض ۲۰ اصله پایه فشار متوسط، تعویض ۳۰۰ مقره سرامیکی با سلیکونی، تعویض ۲۰۰ راس تیر کوتاه به بلند، انجام ۵۰ مورد ریگلاژ پایه و ۵۰ مورد شاخه زنی، تعویض جمپرها به سیم روکش دار به تعداد ۳۰ سری، نصب ۱۰ سری قطع کننده و ۱۰ سری برقگیر از جمله تجهیزات مصرفی در این مانور بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بیان داشت: به دلیل شرایط فراگیری بیماری کرونا همه این اقدامات به صورت مجزا، اما به صورت گسترده انجام شد و این فیدر نیز از حالت بحرانی خارج گردید.