۶ بیمارستان کرمانشاه مجوز پذیرش بیماران خارجی گرفتند

ایرسا- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: شش بیمارستان استان موفق به کسب مجوز پذیرش بیماران خارجی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدند.

به گزارش ایرسا آنلاین، دکتر قباد محمدی اظهارکرد: با تلاش‌های انجام شده مراکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)، امام علی(ع) و امام خمینی(ره) و بیمارستانهای بیستون، حکیم و امام حسین(ع) موفق به اخذ گواهینامه دو ساله پذیرش بیماران بین‌الملل از اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: برای ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی باید گواهینامه پذیرش بیمار بین‌المللی(IPD) مراکز درمانی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مراکز درمانی متقاضی ارائه شود.

به گفته محمدی، برای صدور این مجوز، کارشناسان حوزه معاونت درمان برای بازدید به مراکز تشخیصی، درمانی و مراقبتی متقاضی دریافت گواهینامه پذیرش بیمار بین‌المللی مراجعه می‌کنند و مرکز درمانی را از نظر ضوابط و استانداردهای معین مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

وی افزود: بیمارستان‌ها پس از تایید کارشناسان مربوطه و اخذ گواهینامه پذیرش بیمار بین‌المللی(IPD) قادر به ارائه خدمات به گردشگران سلامت هستند.