ایرسا- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: ۱۵۱ نفر از کارکنان ایثارگر شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه طی یک سال گذشته تبدیل وضعیت شدند.
به گزارش ایرسا آنلاین، مهندس محمد مرادی اظهارکرد: باتوجه به سفر دو روزه مشاور وزیر و مسؤل امور ایثارگران وزارت نیرو و هیات همراه به استان کرمانشاه و رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های اداری این افراد خصوصا در راستای اجرای کامل قوانین و دستور العمل های استخدامی و تغییر وضعیت ایثارگران طی مدت مدت ۲ روز و همچنین برگزاری  میز خدمت ویژه ایثارگران شرکت های وابسته وزارت نیرو در استان کرمانشاه با حضور مدیران عامل، معاونین منابع انسانی و مسولین امور ایثارگران شرکت های صنعت آب و برق کرمانشاه و فراخوان همه ایثارگران شاغل در این شرکت برگزار شد و همه مدیران با نظر مساعد و در چارچوب قوانین و مقررات به درخواست‌های تمامی مراجعه کنندگان خصوصا جامعه ایثارگری رسیدگی شد.
رئیس هیات مدیره شرکت توزیع برق استان کرمانشاه همچنین افزود: ما در شرکت توزیع نیروی برق استان تعداد ۱۵۱ نفراز همکاران واجد شرایط را جذب و اقدامات لازم برای تبدیل وضعیت ایشان را در اسرع وقت انجام شد و برای سایر کارکنان که واجد شرایط تغییر وضعیت استخدامی از طریق قانون ایثارگری میباشند نیز در مدت زمانی که قانونگذار اعلام و ابلاغ کرده در حال بررسی و اجرا میباشد . 
مهندس مرادی در ادامه اظهار کرد : درخصوص برخی از موارد که شبهه وجود دارد و مدارک کامل نمی‌باشد. طی نامه و بصورت مکتوب موارد و نواقص مدارک را با شرکت مادر تخصصی توانیر مکاتبه می کنیم و مطمئن هستیم بیشتر موارد حل وفصل خواهد شد.
 همچنین مشاور وزیر و مسؤل امور ایثارگران وزارت نیرو به همراه مدیران عامل صنعت آب و برق استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و معاونین شرکت های آب و برق شب گذشته با حضور در منزل چند تن از همکاران ایثارگر و فرزند شهید ضمن تکریم از این عزیزان با آنان‌ دیدار و گفت‌وگو کردند.