۱۲۶ نفر از کارکنان شهرداری‌های کرمانشاه تبدیل وضعیت می‌شوند

ایرسا_ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: براساس بخشنامه وزارت کشور و همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۲۶ نفر از نیروهای شرکتی شهرداری‌های استان در رشته‌های شغلی آتش نشانی، دفتری، شهرسازی و مالی تبدیل وضعیت می‌شوند.


به گزارش ایرسا آنلاین نقل از ایرنا، منوچهر فخری در جریان بازدید از حوزه امتحانی کارکنان شهرداری‌های استان، افزود: این نیروها از طریق آزمون تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط در ۳۴ شهرداری استان جذب خواهند شد.

او با بیان اینکه آزمون تبدیل وضعیت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دانشگاه پیام نور شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت: پس از بررسی نتایج آزمون و مدارک در دفتر امور شهری و تأیید سازمان شهردارها و دهیاری‌ها امکان تبدیل وضعیت ۱۲۶ نفر از ۲۷۲ شرکت کننده در این آزمون با توجه به ظرفیت پست های سازمانی در چارت شهرداری ها در رشته های شغلی آتش نشانی، دفتری، شهرسازی، مالی فراهم می شود.

فخری افزود: براساس بخشنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و در راستای اجرایی شدن مجوز اخذ شده از سازمان امور اداری و استخدامی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری ها به قرارداد کارمعین  از میان افراد که در شهرداری‌ها در حوزه ستادی، مناطق و سازمان‌های وابسته در مشاغل کارمندی مشغول بوده اند، آزمون برگزار شد.

وی اضافه کرد: بر اساس شاخص های مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و مصاحبه کتبی، به ترتیب نمره فضلی و رعایت شرایط احراز در سقف سهمیه تخصیصی سازمان اداری و استخدامی نفرات برگزیده معرفی و امکان تبدیل وضعیت فراهم می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه در ادامه ابراز امیدواری کرد که با همکاری شهرداری ها و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در ارسال مدارک مورد نیاز به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور تسریع صورت گیرد تا تبدیل وضعیت کارکنان به سرعت انجام شود.