ایرسا_ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: کمبود اعتبارات یکی از مهمترین موانع پیشرفت در پروژه ها است و بر اساس آیتم های موجود اعتبارات در نظر گرفته شده نسبت به نیازمندی های جاده ها در حداقل است.

به گزارش ایرسا آنلاین، فریبرز کرمی اظهار داشت: قطعا با توجه به مشکلات موجود ما به اولویت بندی اعتبارات می پردازیم و طبق نیازمندی ها اعتبارات را به آن سمت سوق می دهیم، به همین دلیل هم اکنون ۱۵۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستیم حتی با وجود این هم به کار ادامه دادیم و میتوان گفت علیرغم موانع موجود، راههای استان نسبت به کل کشور از وضعیت بهتری برخوردار است.

وی افزود: پروژه های زیادی در زمینه های مختلف انجام شده که می توان به خط کشی در سطح استان، لکه گیری و روکش راه های اصلی و فرعی، علائم و تجهیزات برای ایمنی کار و تعمیر پل ها اشاره کرد، همچنین در خصوص پل ها،پل علی آباد گروس و تعمیر کمربندی شاهو نیز از اقدامات قابل ذکر می باشد.

کرمی در پایان به عملکرد درست و به موقع کارکنان این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: پس از اتفاقاتی مانند سیل و زلزله اخیر سعی کردیم با مرتفع کردن موانع بعد از ۲۴ ساعت راه های مسدود را باز کنیم و موجب تسهیل در روند یاری رسانی به هموطنان باشیم.