کلزاکاران مناطق معتدل و سردسیر مزارع خود را سمپاشی کنند

ایرسا_ مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز مبارزه با سنک کلزا در مناطق معتدل و سردسیر استان خبر داد.

 

به گزارش ایرسا آنلاین، شریفی با بیان اینکه امسال ۳ هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع استان کرمانشاه به کشت کلزا اختصاص یافته است، گفت: ۸۰ درصد مزارع کلزا استان در مناطق سردسیر قرار دارد.
وی افزود: کشاورزان باید با توجه به توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام به سمپاشی مزارع خود کنند چرا که این آفت می‌تواند تا ۴۰ درصد به مزارع کلزا خسارت وارد کند.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: امسال ۲۰۰ هکتار از مزارع کلزا در مناطق گرمسیری استان نیز علیه آفت سنک سم پاشی شده است.
شریفی همچنین به مبارزه علیه شته مومی در مزارع کلزا اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴ هزار هکتار از مزارع استان علیه شته مومی سمپاشی شده اند و کار سمپاشی مزارع علیه این آفت تا ۲۰ روز دیگر به پایان می‌رسد.