کشاورزان استان مبارزه با شته مومی را جدی بگیرند

ایرسا_ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی خبری گفت: کشاورزان کلزاکار آفت شته مومی کلزا را جدی بگیرند و حتما برای مبارزه با این آفت که یکی از آفات مهم کلزا به حساب می آید با مشورت کارشناسان نسبت به سمپاشی مزارع اقدام نمایند.

به گزارش ایرسا آنلاین، فرهاد شریفی با بیان توصیه هایی جهت مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا افزود: نکات مهمی که بایستی کلزاکاران توجه نمایند، این است ، هنگامی که آفت شته مومی در مرحله قبل از گل در کلزا دیده شود توصیه ما استفاده از سم کونفیدور است اما بعداز مرحله گلدهی جهت جلوگیری از ریزش گل و حفاظت از حشرات گرده افشان سم پریمور را برای مبارزه با شته مومی توصیه می کنیم.

وی گفت: حتما کشاورزان به این نکته مهم در انتخاب سم توجه کافی را داشته باشند و به منظور مبارزه اصولی با کارشناسان حفظ نباتات مشورت نمایند.

شریفی خاطرنشان کرد: تاکنون در استان ۳۸۰ هکتار از مزارع کلزا علیه شته مومی مبارزه شیمیایی شده است.