ایرسا_ مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در سال ۹۸ مودیان کرمانشاهی ۲۵ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند، گفت: استان کرمانشاه با تحقق ۱۷۸ درصدی برنامه زکات در سال گذشته رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

به گزارش ایرسا آنلاین، محسن رخصی گفت: مودیان کرمانشاهی در سال ۹۸ بیش از ۲۵ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.

رخصی ضمن تشکر از همراهی خوب مودیان در تحقق برنامه ها و طرح های زکات استان، بیان کرد: در ابتدای سال ۹۸ پیش بینی شده بود که بیش از ۱۴ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شود اما با همراهی خوب مودیان این میزان زکات به ۲۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه این میزان زکات نسبت به تعهدات ابتدای سال از تحقق ۱۷۸ درصدی برخودار بوده است، عنوان کرد: کمیته امداد استان کرمانشاه برای رشد ۱۷۸ درصدی در تحقق برنامه زکات طی سال ۹۸ رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این عنوان از سوی شورای عالی زکات در کشور به این نهاد اعطا شده تاکید کرد: زکات جمع آوری شده از مودیان به منظور رفع محرومیت و فقر و همچنین ساخت و تعمیر پروژ های عمرانی هزینه شده است.