ایرسا_ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه توانسته است در بین تمامی استان های کشور رتبه سوم در ارزیابی عملکرد داخلی مدیران استانی در سال ۹۹را به خود اختصاص دهد.

به گزارش ایرسا آنلاین، فریبرز کرمی گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در تحقق اهداف سازمان در بین تمامی ادارات درجه ۱ کشور رتبه سوم را از مجموع امتیازات عملکرد داخلی مدیران سال ۹۹ را کسب نموده است.

کرمی گفت: از همکاران این اداره کل که در راه کسب این موفقیت ارزنده تلاش های شبانه روزی انجام داده اند بسیار تشکر و قدردانی میکنم.