ایرسا_ بر اساس تحقیقات رصدخانه کرونا، میانگین سنی مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا در استان کرمانشاه از ۶۴ سال به ۴۸ سال کاهش یافته است.

به گزارش ایرسا آنلاین، رییس دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه گفت: علت اصلی این کاهش سن مرگ و میر، درصد بیشتر انجام واکسیناسیون در سنین بالاتر می‌باشد به این معنی که هر چه درصد واکسیناسیون در یک رده سنی بالاتر رفته است، میزان مرگ و میر در آن رده کاهش یافته است.

دکتر مرادی افزود: فوت هر شخصی در هر سنی دردناک است، اما در حال حاضر مرگ و میر به رده‌های سنی رسیده است که در زمینه کار و فعالیت اجتماعی و اقتصادی تحرک بیشتری دارند که این امر ناگوار‌تر بوده و لطمه بیشتری به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کند.

وی گفت: امیدواریم افراد نوجوان، جوان و میانسال هرچه سریعتر برای ایمن کردن خود در برابر این بیماری هولناک اقدام کنند.