پیش بینی کشت۱۱هزار هکتار چغندرقند بهاره در استان کرمانشاه

ایرسا _ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جلسه هماهنگی برنامه ریزی کشت بهاره چغندرقند که با حضور نمایندگان کارخانه های قند داخل و خارج استان برگزار شد، گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۱هزار هکتار کشت چغندرقندبهاره در استان انجام شود.

به گزارش ایرسا آنلاین، محمدسعید هوشیار با اعلام این خبر افزود: در این راستا پیش بینی می شود از این سطح ۷۰۰ هزار تن چغندرقند تولید و توسط کارخانه های قند خریداری شود.

هوشیار سطح زیر کشت چغندرقند بهاره سال زراعی گذشته را ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از این سطح ۶۸۲ هزار تن چغندرقند تولید و تحویل کارخانه های قند گردید.

وی سپس به کشت چغندرقند پاییزه در استان پرداخت و افزود: سال زراعی گذشته ۳۹۰ هکتار چغندرقند پاییزه در مناطق گرمسیری استان کشت شد و از این سطح ۲۰هزار تن محصول تولید گردید.

وی افزود: امسال ۱۱۵۰هکتار چغندرقند پاییزه در مناطق گرمسیری استان کشت شده که نشان از افزایش ۳برابری سطح زیر کشت دارد و پیش بینی داریم تولید چغندرقند پاییزه استان به حدود ۶۰ هزار تن برسد.

گفتنی است در این جلسه که با حضور نمایندگان کارخانه های قند برگزار شد تصمیماتی در خصو ص برنامه ریزی لازم به منظور عقدقرارداد با کشاورزان، تعیین سطوح کشت و مسائل اجرایی کار اتخاذ و مصوب گردید.