هوای قصر شیرین و کرمانشاه در وضعیت هشدار

ایرسا_ سرپرست اداره کل حفاظت محيط زيست استان کرمانشاه گفت : شاخص لحظه اي کیفیت هوا ، از ساعت 11امروز به بعد، در ايستگاه قصرشيرين عدد 126و کرمانشاه عدد 102 ثبت شده که نشانگر وضعیت هشدار است

به گزارش ایرسا آنلاین ، قصر شیرین و کرمانشاه در وضعیت هشدارسرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی گردو غبار تا اواخر وقت امروز چهارشنبه ۱۸ اسفند ، در آسمان دو شهرستان قصرشیرین و کرمانشاه ماندگار است .

شاخص کیفی هوا در حالت استاندارد زیرعدد ۱۰۰ است .

احد جلیلیان افزود: براساس میانگین ۲۴ساعته هوای دیگر شهرستانهای استان در حالت استاندارد است.

وی به بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در شهر ستانهای قصرشیرین و کرمانشاه توصیه کرداز منزل خارج نشوند و از تردد غیر ضروری خودداری کنند.