همکاری ۱۳۰ جهادگر با کمیته امداد استان کرمانشاه

ایرسا_ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: هم اکنون بیش از 130 جهادگر به منظور تسهیل اشتغال مددجویان با کمیته امداد استان کرمانشاه همکاری می کنند.

به گزارش ایرسا آنلاین، رضا طاهری با اشاره به مزین شدن سال ۱۴۰۰ به نام “سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، گفت: ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی خانوارهای مددجو از رسالت های کمیته امداد به شمار می رود که این رسالت طی سال جاری در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری  به طور جد دنبال خواهد شد.

طاهری با بیان اینکه این نهاد به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با گروه های جهادی نیز همکاری می کند، افزود: نیروهای جهادی به عنوان مخلص ترین افراد جامعه بدون هیچ گونه چشم داشتی و با هدف رفع محرومیت و کمک به خانوارهای کم برخوردار با کمیته امداد همکاری می کنند.

وی با بیان اینکه گروه ها و نیروهای جهادی از سنوات قبل نیز با این نهاد همکاری داشته اند، ادامه داد: هم اکنون بیش از۱۳۰ جهادگر به منظور ایجاد فرصت های شغلی و تسهیل اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه با این نهاد همکاری می کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: تشکیل پرونده های اشتغال، معرفی مددجویان به راهبران شغلی، ارتباط با کارفرمایان و موسسات کاریابی بخشی از فعالیت نیروهای جهادی به منظور پیشبرد برنامه های اشتغال و کاریابی کمیته امداد به شمار می رود.

رضا طاهری در پایان ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ جهادگران، تاکید کرد: این نهاد آماده دریافت هرنوع همکاری از سوی گروه ها و نیروهای جهادی برای کمک به رفع محرومیت از چهره جامعه است.