پیشنهاد سردبیر باختر به استاندار کرمانشاه؛

هرگونه عزل و نصب مدیران تا پایان انتخابات را ممنوع کنید

ایرسا- سردبیر روزنامه باختر با ارائه پیشنهادی به استاندار کرمانشاه، خواستار ممنوعیت هرگونه عزل و نصب مدیران تا پایان انتخابات شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، هادی نوروزی سردبیر روزنامه باختر ضمن تاکید بر جلوگیری از هرگونه ایجاد شائبه جانبداری از کاندیداهای خاص توسط سیستم مدیریت استان، اظهار کرد: از جناب دکتر صحرایی، استاندار محترم کرمانشاه درخواست میشود که تا پایان انتخابات اسفند ماه سال‌جاری مانع از انجام هرگونه عزل و نصب مدیران در سطح استان شوند چرا که این گونه موارد موجب ایجاد تصور و شائبه جانبداری و خدایی ناکرده دخل و تصرف در آرا خواهد شد.

وی ادامه داد: طبیعتاً کوچک‌ترین تحرک جانب دارانه از دست اندرکاران انتخابات پذیرفتی نیست و قطعا این مهم توسط رسانه های استان و البته مردم آگاه این کهن دیار با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سردبیر روزنامه باختر تاکید کرد: بهترین پیشنهاد ممکن در این ایام که در فصل انتخابات هستیم و اغلب دست اندرکاران این کارزار مهم در استان مشخص شده و ستادها و کمیته ها تشکیل شده اند، این است که جناب آقای استاندار دستور ویژه برای ممنوعیت هرگونه عزل و نصب مدیران تا پایان انتخابات را صادر نمایند.