ممکن است تصورتان این باشد که تاب آوری بالایی ندارید.

ایرسا- واژۀ تاب آوری ممکن است تمام درگیری ها، سختی ها و موانعی که تا به حال شما را در زندگی عذاب داده اند را به ذهن تان متبادر کند. ممکن است به این فکر کنید که چقدر سخت است از برخی از آن شرایط ناگوار کمر راست کنید. ممکن است فکر کنید: «من به هیچ عنوان تاب آوری بالایی ندارم، چقدر باید تلاش کنم که خودم رو بعد از اون موانع و مشکلات دوباره بسازم».

حتی اگر یکی از این افکار را دارید، باز هم شاید یکی از افراد تاب آور باشید. شما در زندگی بارها رنج کشیده اید، مبارزه کرده اید، متوقف شده اید و هنوز زنده اید.

ما معمولاً فکر می کنیم افراد تاب آور و انعطاف پذیر افرادی هستند که اصلاً تحت تأثیر چالش های زندگی قرار نمی گیرند، و همیشه با لبخند به مواجهه با مشکلات می روند.

اما فردی که وقتی با سختی مواجه می شود، هیچ ناراحتی و پریشانی را احساس نمی کند، نشان دهندهٔ تاب آوری اش نیست. بلکه فردی که در مواقعی احساس ناتوانی می کند، هیجانات منفی شدید را احساس می کند اما باز سعی می کند راه دیگری را امتحان می کند، تاب آوری اش را به نمایش می گذارد.

اگر بخواهیم خیلی ساده تعریف کنیم، باید بگوییم: تاب آوری توانایی انطباق و سازگاری، زمانی است که با یک سختی، بحران، ضربه، و یا فاجعه‌ای مواجه می شویم یعنی به عبارتی هنگامی که واقعیت به ما یکی از آن سیلی هایش را می زند. اگر بر اساس این تعریف بخواهیم ارزیابی کنیم، همگی ما در زندگی مان در جاهایی تاب آوری مان را نشان داده ایم. اما فقط برخی افراد ممکن است نسبت به دیگران تاب آوری بالاتری داشته باشند.

تاب آوری یک ویژگی و یا خصلت پایدار شخصیتی نیست که یا شما آن را داشته باشید و یا نداشته باشید. تاب آوری یک”توانایی آموخته شده“ است، که می تواند توسط هر کسی آموخته شود، ساخته شود و پرورش یابد.

نویسنده: سمیرا میرزایی
فرماندهی انتظامی شهرستان کرمانشاه دایره اجتماعی کلانتری ۲۶ آزادگان