والدین غیر فعال

اینگونه والدین در ایجاد شادابی کودک هیچ نقشی ندارند وفرزندان انها به نوعی یتیمان محسوب می شوند.

به گزارش ایرسا آنلاین، گاهی والدین هرگز دست روی فرزندشان بلند نمیکنند اما با از دست دادن کنترل خشم خود در مقابل فرزندان سر آنها فریاد می‌کشند یا با کلمات مختلف کودک را سرزنش و حتی تهدید می‌کنند. آنها که احساس می‌کنند حق دارند خشم و ناراحتی خود را بر سر کودک خالی کنند چون او با رفتارش باعث عصبانیت و ناراحتی‌شان شده است، اما هم باعث افزایش ناراحتی و عصبانیت خودشان می‌شود و هم کودک بعد از چند بار تکرار این کار به مقابله‌جویی یا واکنش در برابر این رفتار اقدام می‌کند.
باید گفت که این روش نیز راه‌حل درست و موثری در تربیت کودک نیست و برعکس باعث ضعف شخصیت کودک یا پرخاشگری او می‌شود..
امروزه بسیاری از والدین تمام تلاش خود را می کنند تا فرزندشان نابغه و به اصطلاح موفق شود.

غافل از این که هر کودک نابغه ای لزوما” موفق نیست .

والدین سلطه گرا

بیشتربه فکر برقراری رابطه عمودی هستن کنترل گرو نه تنها شادی کودک را تامین نمیکنند بلکه اینها را به افسردگی و پرخاشگری سوق میدهند

والدین نالان

اغلب گله شکایت می کنندو باعث خستگی روانی فرزندان می شوند

والدین نظریه پرداز

به جای انتخاب عملکرد صحیح روش خود را با به کار بردن الفاظ عبارات توجیه می کنند

والدین پریشان افسرده

زبان بد گفتارشان موجب نابسامانی کودک می شوند

والدین مهربان منفی

بیش از اندازه ازکودکان حمایت می کنند که موجب عدم رشد کودکان وپر توقع بار امدن کودک می شود وقتی توقعش براورده نشود ناشاد می شود

والدین مسئول

همچنان که مسئولیت تامین نیازهای فیزیولوژیکی را دارند مسئولیت شادی و موفقیت کودک را هم می پذیرندوبرای رسیدن به این هدف سیستم خانواده را به یک خانواده کار امد وموفق تبدیل کرده شیوه های درست فرزند پروری را می اموزند

گاهی والدین هرگز دست روی فرزندشان بلند نمیکنند اما با از دست دادن کنترل خشم خود در مقابل فرزندان سر آنها فریاد می‌کشند یا با کلمات مختلف کودک را سرزنش و حتی تهدید می‌کنند. آنها که احساس می‌کنند حق دارند خشم و ناراحتی خود را بر سر کودک خالی کنند چون او با رفتارش باعث عصبانیت و ناراحتی‌شان شده است، اما هم باعث افزایش ناراحتی و عصبانیت خودشان می‌شود و هم کودک بعد از چند بار تکرار این کار به مقابله‌جویی یا واکنش در برابر این رفتار اقدام می‌کند.
باید گفت که این روش نیز راه‌حل درست و موثری در تربیت کودک نیست و برعکس باعث ضعف شخصیت کودک یا پرخاشگری او می‌شود..

کودک و نوجوانی که :

توان حل مشکلات روزمره را داشته باشد،
توان ارتباط موثر با همسالان را داشته باشد،
از داشته هایش لذت ببرد
سلطه جو نباشد و به دیگران حسادت نکند
تحمل و تاب آوری مناسبی داشته باشد ،

موفق است، این کودک هوش هیجانی بالایی دارد که صد البته متاثر از سبک فرزندپروری والدین است .

والدینی که فقط در پی تربیت نابغه ها هستند ، سلامت روان و موفق بودن فرزندشان را هزینه می کنند .

برای اینکه والدین موفقی باشید مطالعه و مراجعه به مشاورین و روانشناسان برای یادگیری مهارت های فرزند پروری نیازمند هستید و این مساله باید جدی گرفته شود.

نویسنده: سمیرا میرزایی چشمه گچی