ایرسا- لجبازی یک نوع رفتار و واکنش نامطلوب است که در کودکان زیادمشاهده می شودو به صورت های مختلف نمایان می گردد از جمله این لجبازی ها آسیب رساندن به خود و دیگران، ناسزا گفتن، گریه کردن، بهانه آوردن و شکستن وسایل باشد. 

ایرسا آنلاین- در کودکانی که دست به لجبازی می زنند پایین بودن اعتماد به نفس و عدم داشتن خودباوری مثبت و پذیرفتن خود واقعی و عدم ابراز وجود بسیار مشهود می باشد.
راهکارهایی برای مقابله با لجبازی کودکان:
اولین راه حل مستقل بار آوردن کودک است :در برخورد کلی در زندگی باید طوری با کودک رفتار شود بتواند در امور روزمره خود به طور مستقل گاهی بدون نیاز به دیگران تصمیم بگیرد البته در این راه باید راهنمایی هایی را به او داد.
و دیگر اینکه تا حد امکان کودک را وادار به عجله و شتابزدگی نکنیم : گاهی وادار کردن کودک به سریع نوشتن تکالیف یا امور روزمره خود نتیجه عکس می دهدو باعث سرخوردگی کودک و لجبازی کردن او خواهد شد.
بسیاری از اوقات مشاهده می کنیم کودک برای استحمام کردن لجبازی میکند عدم آگاهی والدین باعث میشود به جای فراهم آوردن محیطی شاد هنگام استفاده از حمام آنجا را به محیط دردآور و وکسل کننده برای کودک تبدیل کنیم بهتر است به کودک اجازه بدهیم در حمام بازی کند و با بازی و شعرها و قصه های کودکانه شروع به شستن او کنیم و گاهی اجازه دهیم حتی اسباب بازی های مورد علاقه خود را به حمام آورد وبا آنها مشغول بازی شود.
هنگامی که خود را برای مهمانی یا گردش و مسافرت رفتن آماده می کنیم کودک نیز به مانند خود ما نیاز به آمادگی دارد پس بهتر است چند ساعت قبل از حرکت به کودک نیز یادآور شویم با کمک بزرگترها خود را آماده کند استفاده از کلماتی مانند زود باش سریع تر، دیر شد و… باعث مخالفت و اضطراب در کودکان خواهد شد و به لجبازی او منجر خواهد شد.
اگر کودک برای رسیدن به چیزی که می خواهد از رفتار نادرست مانند گریه کردن و یا فریاد کشیدن بخواهد به مقصودش برسد والدین نباید برای سرکوب کردن او خواسته اش را قبول کنند چون این کار باعث پرورش لجبازی او خواهد شد.
در مقابل کارهای خوب او را تشویق و یک پاداش به او بدهید.
در مقابل رفتار بد کودک لجباز گاهی بهتر است که رفتار او را نادیده بگیرید. و به او توجه نکنید با این کار به او نشان می دهید موضوع برای شما اهمیتی ندارد
یکی از دلایل دیگری که باعث لجبازی کودکان میشود عدم امنیت و آرامش در خانواده است از خانواده ها خواهش می شود زمانی که درحال بحث کردن هستید بدون برهم زدن امنیت خانواده به خصوص کودکان مشکلات و مسایل را با آرامش و منطق و گفتگویی سازنده به پایان برسانید.
پدر مادرها باید این را بدانندچون خود شما از دخالت کردن دیگران در امور زندگی خود احساس رضایت ندارید گاهی نیز کودک را باید به حال خود گذاشته که برای طول روز خود برنامه ریزی کند و فقط او را در این امور راهنمایی کنید که شاهد لجبازی کودکان نباشید این را به یاد داشته باشید آموزش های عملی به مراتب از آموزش های تئوری وسرزنشگر سازنده تر خواهند بود، گاهی لجبازی کودکان مشاهده ای است و آن را از بزرگترهای خود یاد خواهند گرفت وقبل از هر چیزی باید از لجبازی کردن خود با دیگران جلوگیری کنید که کودکان با یادگیری مشاهده ای آن را تقلید نکنند.