معافیت ۱۴۰ زندانی نیازمند در استان کرمانشاه از هزینه های دادرسی

ایرسا_ مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به آزادی ۱۴۰ زندانی نیازمند جرائم غیرعمد در استان، گفت: این زندانیان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده اند.

به گزارش ایرسا آنلاین ، محسن رخصی در آیین پایش زندانیان جرایم غیر عمد در استان، گفت: زمینه آزادی این زندانیان با مشارکت سازمان امور زندان ها و همچنین دادگاه های عمومی و انقلاب کرمانشاه فراهم می شود.

رخصی با اشاره به آزادی ۱۴۰ زندانی نیازمند جرائم غیر عمد در استان، گفت: این زندانیان با کمک کمیته امداد از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده اند.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه تاکید کرد: از دیگر اقدامات کمیته امداد برای دستگیری از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد و مددجویان نیازمند؛ معرفی این افراد به وکلای نیکوکار و ارائه مشاوره ها و معاضدت های حقوقی رایگان به آنان است