دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به انتشار خبری در رسانه ملی درخصوص مصادره واحد‌های تولیدی توسط بانک ها در کرمانشاه با استفاده از همراهی برخی کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: حمایت از رونق تولید از تأکیدات مؤکد ریاست معظم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور بوده و یکی از سیاست های اصلی دستگاه قضایی می باشد که ما نیز در استان آن را در دستور کار داریم.

به گزارش ایرسا_ شهرام کرمی تصریح کرد: هرچند موضوعی که در رسانه ملی منعکس شد مربوط به سنوات قبل است، اما دستگاه قضایی استان ضمن مصمم بودن بر حمایت از تولید و نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بانک ها، این مهم را با جدیت مورد پیگری قرار داده و با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد نمود.

دادستان کرمانشاه در ادامه به تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی اشاره کرد و افزود: ایشان همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید دارند و با عنایت به اینکه در جهت حمایت از تولید، شعار سال را جهش تولید نامگذاری نموده اند، باید با همه توان از ظرفیت‌های تولید حمایت کرد و نباید برای رونق تولید هیچ بن بستی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: در این راستا، دادگستری استان کرمانشاه همواره در زمینه حمایت از تولید و صنایع رویکرد مشخص و آشکاری دارد و بازدیدهای مستمر از واحدهای اقتصادی استان، نظارت بر فعالیت بانک ها، پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نظارت دقیق بر اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در راستای آیین‌نامه اجرایی مربوطه و بخشنامه دادستان محترم کل کشور، حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارگران و رسیدگی ویژه به مشکلات آنها را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

کرمی متذکر شد: با توجه به اینکه حمایت از تولیدات داخلی آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را از خود برجای گذاشته و موجب رونق اقتصاد، سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور، رقابتی شدن فضای کسب و کار، کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، مقابله با تحریم های ظالمانه، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، گسترش و ایجاد مشاغل جدید و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد، لازم است همه مراجع ذیربط این مهم را به صورت ویژه عملیاتی و ضمن شناخت دقیق ابزارها و راهکارهای موجود تلاش برای انجام نسخه های تجویز شده رهبر معظم انقلاب تحت عناوین مختلفِ اقتصاد مقاومتی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت از تولید و اشتغال، رونق تولید و جهش تولید را به کار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان این مهم را در دستور کار خود قرار داده و با متخلفان بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی خواهد نمود.