ایرسا- استاندار کرمانشاه از بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش ایرسا آنلاین، بهمن امیری مقدم گفت: مرز خسروی پس از توقف یکروزه، برای تردد زائران اربعین حسینی بازگشایی شد.
وی افزود: هم اکنون شرایط داخلی عراق به ثبات نزدیک شده و روال عادی تردد زائران حسینی از مرز خسروی به حالت عادی باز گشته است.