مجلس دوازدهم مکانیرم انتخاب سفرا را واقعی کند !

✍️ مجتبی زارعی کاندیدای مرحله‌ی دوم انتخابات مجلس دوازدهم در تهران ری اسلامشهر شمیرانات و پردیس : چرا دولت و وزارت خارجه نگرانی امام خامنه ای را درباره اجرایی شدن تفاهم نامه های خارجی رفع نمی کنند؟ آقای سفیر! تو سرایدار ساختمان ایران در خارج از کشور نیستی !*
*✔️مجلس دوازدهم مکانیرم انتخاب سفرا را واقعی کند !*

تاکنون دوسه مرتبه رهبر حکیم مان از ضرورت اجرایی شدن تفاهم نامه های ایران در دولت سیزدهم با کشورها و سازمان های بین المللی سخن گفتند اما دولت خدمتگرار و وزارت خارجه پاسخی به این نگرانی به ملت ارائه نکردند؛ اینکه رییس جمهور مردمگرا و ایراندوست و همکارانش در دولت به ایرانیان نشان دادند که به غیر از کشورهای مورد پسندِ جناب ظریف و جناب روحانی در جهان ، کشورهایی در تراز بالای اقتصاد و سیاست وجود دارند و هژمونی آمریکا و اروپا در حال تمام شدن است کاری ستودنی بود ؛ دست مریزاد که چنین کردید اما دور زدن آمریکا و اروپا فقط نباید درامور سیاسی باشد بلکه باید برای تولیدات ملی و تبادلات اقتصادی و سفره مردم ابجاد گشایش کند؛ اینکه امام خامنه ای چند بار حتی در حضور میهمانان و مقامات خارجی درباره اجرایی شدن تفاهم نامه های ایران و این کشورها سخن می گویند نگران این هستند که مبادا سرنوشت این تفاهم نامه ها به سرگذشت بسیاری از تفاهم نامه های بین دستگاهی در داخل کشور منجر شود.

بنظرم خط مقدم اجرای این تفاهم نامه ها ستاد و صف وزارت خارجه در خارج از مرزها است ؛ آیا ستاد وزارت خارجه برای این کار چابک است ؟ آیا حس شب عملیات و اتاق جنگ برای اجرایی کردن تفاهم نامه ها را دارد ؟ آیا سفرای ما در کشورها و سازمان های هدف در بیرون از مرزها چنین آرایشی گرفته اند؟ من به عنوان یک محقق و معلم علوم سیاسی چنین حسی ندارم و اساسا بر آن هستم که بخصوص نظامات انتخاب سفرا با شرایط مان در جهان سنخیت ندارد.

بنظر می رسد مجلس دوازدهم باید بر کیفیت و کارآمدی سفرای ایران در کشورهای محل مآموریت و سازمان های بین المللی نظارت کند ؛ می شود قوا بدون دخالت در وظایف یکدیگر ، این امر بنیادین را با ایجاد سازوکارهای مناسب میانقوه ای در باره سفرای ایران مورد بارنگری قرار دهند.

به عنوان مثال ولو اینکه به کیفیت کار شورای عالی انقلاب فرهنگی در گذشته و اکنون نقد دارم اما روئسای پیشنهادی وزارت علوم و بهداشت و … باید اعتماد صحن شورا را برای انتصاب در ریاست دانشگاهها کسب کنند؛ حالا سوال این است سفرای ما برای نمایندگی کردن ملت بزرگ ایران و برای نمایندگی کردن نظام و قوای حاکم و مجامع مدنی در کشور اعتماد کدامین صحن و مجمع را کسب می نمایند ؟ آیا این انتخاب از گزینش رییس یک دانشگاه درجه چندم کم اهمیت تر است ؟! بنطرم انتخاب سفیر موضوعی بخشی و متعلق به یک قوه نیست بلکه فرابخشی بوده و به هماهنگی و سیاستی میانقوه ای نیازمند است ؛ سفیر سدایدار ساختمان ایران در کشورها و سازمان های بین المللی نیست ؛ انتصاب سفیر محصول گعده های دوستانه و حزبی و جناحی و سفارشات ذینفوذان و خدایی ناکرده کارچاق کن ها در دولت های ادوار نیست.

اگر سفیرمان در کشورها و سازمان ها برای فعلیت یافتن منافع عمومیِ مندرج در تفاهم نامه ها و قراردادها برای منافع ملی ایران و ایجاد گشایش در امور داخلی ایران کاری شبانه روزی نکند با عرض معذرت او لیاقت نمایندگی از ملت ایران ، نظام سیاسی ایران و جامعه مدنی ایرانی اسلامی را ندارد؛ حالا که دولتی میهن دوست و معتقد به اعتلای قدرت ملی ایران بر سر کار است مجلس دوازدهم باید از فرصت استفاده کند و سازوکار انتخاب سفرا را برای انطباق با منافع ملی و انقلابی ایران سازگارتر کند.