داروهای دارای برنامه توزیع داروهای تحت کنترل (مخدر- ریتالین) داروهای بیمارستانی داروهای شیمی درمانی تالاسمی-هموفیلی-ام اس-MPS-پیوند-نقص ایمنی اولیه نوع خدمت شماره تلفن آدرس شهرستان نام داروخانه
* * روزانه ۰ بلوار طاقبستان کرمانشاه دکتر علی اصغر نادری
* * * * شبانه روزی ۳۴۲۲۰۲۲۶ مسکن کرمانشاه دکتر فرزاد  دارابی نیا
* * روزانه ۳۸۳۸۹۲۴۸ شهرک شهید نجفی کرمانشاه دکتر جمشید رضایی
* * نیمه وقت عصر ۰ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر مریم شهبازی
* * نیمه وقت عصر ۳۷۲۷۶۲۳۵ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر مریم فیض مهدوی
* * شبانه روزی ۳۸۲۲۶۷۶۲ شهیاد کرمانشاه دکتر معین کریمی
* * * * روزانه ۳۷۲۷۲۰۴۵ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر امید عبدی
* * * شبانه روزی ۳۸۲۷۸۶۶۲ دولت آباد کرمانشاه دکتر کامران شریفی
* * * شبانه روزی ۳۷۲۷۶۰۸۹ مصوری کرمانشاه دکتر پوریا ترکمن
* * * * شبانه روزی ۳۸۲۴۸۱۲۹ میدان آزادی کرمانشاه دکتر ساسان الماسی
* * شبانه روزی ۳۸۲۱۳۴۷۴ فرهنگیان فاز ۱ کرمانشاه دکتر مرضیه سلیمانی
* روزانه ۳۷۲۲۴۳۵۳ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر شهرزاد کریمی
* شبانه روزی ۳۸۳۷۳۵۱۴ بهداری کرمانشاه دکتر مهدی مرادی
* شبانه روزی ۰ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر آتنا گودرزی
* روزانه ۳۸۲۳۲۹۰۵ گلستان کرمانشاه دکتر شهلا میرزایی
* روزانه ۳۸۲۲۷۲۸۳ چهارراه ارشاد کرمانشاه دکتر زهرا عباس آبادی
* شبانه روزی ۳۷۲۴۵۸۴۸ پردیس کرمانشاه دکتر محمد محمدیان
* روزانه ۳۸۳۵۵۹۹۷ سی متری دوم کرمانشاه دکتر شورانگیز رضایی
* روزانه ۳۷۲۶۰۶۳۱ کسری کرمانشاه دکتر محمد رضا ازهر
* روزانه ۳۷۲۹۰۲۵۸ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر مریم حق نظری
* * * * روزانه ۳۷۲۴۵۹۵۱ بهار کرمانشاه امام خمینی (ره)
* * * * روزانه ۳۸۳۸۹۲۱۰ بلوار شهید بهشتی کرمانشاه ولیعصر(عج)
* * * روزانه ۳۷۲۹۲۰۰۰ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر حمید ذهابی
* * روزانه ۳۷۲۱۷۵۵۷ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر اسماعیل الماسی
* * * روزانه ۳۸۲۴۱۶۸۳ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر مریم امامیان
* * روزانه ۳۷۲۷۸۸۵۴ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر غلامرضا بهرامی
* * روزانه ۳۷۲۲۹۲۸۴ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر فرهاد حسینی
* * * شبانه روزی ۳۷۲۹۱۱۳۷ چهارراه هلال احمر کرمانشاه دکتر عبدالله محمدی
* * روزانه ۳۷۲۲۵۰۰۵ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر آتنا شیرویی
* * * شبانه روزی ۳۷۲۳۴۳۷۴ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر یزدان جعفری
* * * نیمه وقت صبح ۳۸۳۶۹۸۹۷ بلوار شهید بهشتی کرمانشاه دکتر زهرا حسینی خواه
* * * شبانه روزی ۳۸۳۶۰۷۱۶ میدان مرکزی کرمانشاه دکتر موسی قاسمی
* * شبانه روزی ۳۴۲۱۴۰۹۹ سه راه مسکن کرمانشاه دکتر رکسانا جام جم
* * شبانه روزی ۳۴۲۴۵۶۴۴ مسکن کرمانشاه دکتر مهدی تیر انداز
* * شبانه روزی ۳۷۲۱۷۶۸۰ نقلیه کرمانشاه دکتر مهران مجیر لیلانی
* * روزانه ۳۷۲۴۶۲۳۰ فردوسی کرمانشاه دکتر سمیه شهبازی
* * * روزانه ۳۴۳۰۲۴۵۲ سرخه لیژه کرمانشاه دکتر آرتا بابازاده
* * شبانه روزی ۳۴۲۷۴۲۲۴ شهرک معلم کرمانشاه دکتر آرش صالحی
* * شبانه روزی ۳۸۳۵۵۵۲۹ کیانشهر کرمانشاه دکتر مریم مهدیان
* * روزانه ۳۸۳۶۸۸۱۰ سی متری دوم کرمانشاه دکتر سهیلا بهرامی
* * شبانه روزی ۳۳۵۵۵۱۰۵ پل چوبی کرمانشاه دکتر شکوفه رحمانی
* * روزانه ۳۷۲۹۹۰۷۸ چهارراه هلال احمر کرمانشاه دکتر شیرین بهرامی قانع
* روزانه ۳۷۲۰۱۵۸۶ بهار کرمانشاه دکتر فرشته مصطفایی
* روزانه ۳۸۳۵۷۷۳۵ مسکن کرمانشاه دکتر میثم فرجاد
* روزانه ۳۸۲۱۳۲۶۰ برق کرمانشاه دکتر محمد مصطفی نادی
* روزانه ۳۴۲۱۲۴۰۸ فرهنگیان فاز ۲ کرمانشاه دکتر آرزو شاهمرادی
* روزانه ۳۴۲۱۰۸۸۰ مسکن کرمانشاه دکتر رضا تحویلیان
* روزانه ۳۷۲۹۰۰۹۴ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر ناصر محبی
* روزانه ۳۷۲۷۵۲۴۸ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر جعفر طلوع
* * روزانه ۳۴۲۹۸۲۳۴ مسکن کرمانشاه دکتر طیبه صادقیه
* * شبانه روزی ۳۴۲۱۷۰۲۰ فرهنگیان فاز ۲ کرمانشاه دکتر فرزانه رسولی تبار
* شبانه روزی ۳۷۲۴۲۲۲۵ کسری کرمانشاه دکتر سحر خوشنام فر
* روزانه ۳۴۲۳۶۹۶۱ بلوار طاقبستان کرمانشاه دکتر کاوه سالارمند
* روزانه ۳۸۳۹۶۵۸۵ گذرنامه کرمانشاه دکتر نیوشا نیک اندیش
* شبانه روزی ۳۸۳۸۴۰۶۰ سی متری دوم کرمانشاه دکتر اسماعیل لطفی
* روزانه ۳۷۲۷۴۴۵۰ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر کاظم درویشی
* روزانه ۳۸۲۳۳۸۸۷ چهارراه گلستان کرمانشاه دکتر مریم دارین
* شبانه روزی ۳۷۲۷۷۸۷۲ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر عابدین فرزادی پور
* روزانه ۳۷۲۸۸۲۶۰ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر آذر ارغوانی
* شبانه روزی ۳۸۳۵۷۷۳۵ ده مجنون کرمانشاه دکتر میلاد فرجاد
* نیمه وقت عصر ۳۷۲۸۴۳۱۵ پارکینگ شهرداری کرمانشاه دکتر مجید محمودی
* شبانه روزی خیابان شهید کلاهدوز اسلام آباد غرب دکتر الهام دوستی
* روزانه ۴۵۲۲۳۹۰۲ خیابان طالقانی اسلام آباد غرب دکتر دنیا برفر
* روزانه ۴۵۲۲۲۶۸۰ خیابان شهید فکوری اسلام آباد غرب دکتر طیبه حاتمی
* * شبانه روزی ۴۸۴۳۴۳۸۹ خیابان شهید چمران اسلام آباد غرب دکتر سعید جعفری
* * روزانه ۴۵۲۳۹۸۸۰ خیابان حر اسلام آباد غرب دکتر یزدان بهمنی
* * شبانه روزی ۴۶۲۳۴۱۳۱ خیابان طالقانی جوانرود دکتر بهنوش رحیمی
* * روزانه ۴۶۲۲۲۳۲۰ خیابان حمزه جوانرود دکتر زکریا مرادی
* روزانه ۴۶۲۲۰۱۰۰ خیابان طالقانی جوانرود دکتر کاکه علی عزیزیان
* * شبانه روزی ۴۸۲۳۰۶۰۳ بلوار انقلاب کنگاور دکتر فرزاد الماسی
* روزانه ۴۸۲۳۲۳۷۷ بلوار انقلاب کنگاور دکتر زهرا برزویی
* روزانه ۴۸۲۲۶۲۰۴ خیابان شهیده طیبه زمانی کنگاور دکتر رفعت السادات زمانی علوی
* روزانه ۴۸۲۳۸۵۱۳ بلوار انقلاب کنگاور دکتر ابراهیم سلطان آبادی
* روزانه ۰ بلوار انقلاب کنگاور دکتر کوروش یوسفی
* * روزانه ۴۵۱۲۶۱۲۱ خیابان امام هرسین دکتر شهرام افضلی
* * شبانه روزی ۳۸۲۶۹۶۹۸ خیابان حجتی هرسین دکتر شکیب رضایی
* * روزانه ۴۸۴۲۵۱۵۵ میدان شهرداری سنقر دکتر سعیده ملک حسینی
* * شبانه روزی ۴۸۴۲۷۳۳۱ خیابان طالقانی سنقر دکتر وحید فعله گری
* * شبانه روزی ۴۲۲۳۲۹۸۴ خیابان رودکی سرپل ذهاب دکتر محمد نظری
* * شبانه روزی ۴۲۲۳۳۹۶۹ خیابان امام سرپل ذهاب دکتر مهرداد ایازی
* شبانه روزی ۳۳۲۲۵۹۲۸ خیابان مدرس قصر شیرین دکتر یزدان ارشیری زاده
* روزانه ۴۶۷۲۵۳۹۳ تازه آباد ثلاث باباجانی دکتر فردین پیروزفر
* روزانه ۴۳۲۲۲۸۲۳ خیابان شهید اشرفی اصفهانی گیلان غرب دکتر سپیده جعفر بیگی
* * شبانه روزی ۴۶۱۳۱۰۰۹ خیابان ۲۶ مرداد پاوه دکتر پیام یوسفی(رازی)
* * شبانه روزی ۴۸۳۳۳۲۶۷ میدان مولوی صحنه دکتر هانیه دلفانی
* * روزانه ۴۸۳۲۱۲۶۶ سه راه طالقانی صحنه دکتر الهام محمدی نژاد
* * روزانه ۴۶۵۲۵۴۶۸ بلوار کشاورز روانسر دکتر نسیم محمدی

 

لیست داروخانه های استان کرمانشاه را از اینجا دانلود کنید