لزوم تعامل سازنده شهرداری و بخش خصوصی کرمانشاه

ایرسا- رئیس اتاق بازرگانی و شهردار کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایرسا آنلاین، حیدر کدیور رئیس اتاق کرمانشاه در این دیدار همراهی شهرداری را برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی ضروری دانست و گفت: خصوصا در حوزه صنعت ساخت و ‌ساز ‌که بخش قابل توجهی از اقتصاد کرمانشاه را به خود اختصاص می‌دهد همراهی شهرداری بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی نیز این آمادگی را دارد که هر کجا نیاز باشد به یاری شهرداری کرمانشاه بیاید.

نادر نوروزی شهردار کرمانشاه نیز در این دیدار برای همکاری شهرداری و بخش خصوصی کرمانشاه اعلام آمادگی کرد.