ایرسا- مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در نشست هم اندیشی حقوق دانان بسیجی با موضوع بررسی ابعاد حقوقی فتنه ۸۸ اظهار داشت: در فتنه ۸۸ عده‌ای از نابالغان سیاسی به دنبال ایجاد بدعت های ننگین در کشور و ناکارآمد جلوه دادن نظام و انقلاب و حاکمیت قانون بودند که با حضور مقتدرانه مردم در صحنه، توطئه آنان به شکست انجامید.

به گزارش ایرسا آنلاین، رسول بهرامی پور در ادامه با بیان اینکه عده‌ای عملیات دشمن در داخل را رمز تقلب برنامه ریزی و اجرا میکردند، افزود : خود آنها هم می دانستند که تقلب در نظام انتخاباتی ایران از اقدامات غیر ممکن است ولیکن به خاطر اجرای برنامه از پیش تعیین شده خود بر طبل تقلب در انتخابات کوبیدند و عده ای فریب خورده را در داخل نیز با خود همراه ساختند ولیکن به مقصود خود نرسیدند.
مدیر سازمان بسیج حقوق دانان با بیان لزوم بررسی ابعاد حقوقی فتنه ۸۸، عدم تمکین از قانون، قانون گریزی، تشویش اذهان عمومی، فریب مردم ،تخریب و غارت ، اقدام تبلیغی علیه نظام و انقلاب را از مصادیق قانون شکنی این جماعت دانست و افزود، به لطف الهی و بصیرت مردم، حماسه نهم دی ماه سال ۸۸ روز عید بصیرت ملت انقلابی ایران اسلامی بود و در واقع روز حمایت مردم از حاکمیت قانون بود.
مدیر سازمان بسیج حقو ق دانان استان کرمانشاه یکی از رسالت های حقوق دانان بسیجی و انقلابی را در عرصه جهاد تبیین، روشنگری ابعاد حقوقی فتنه ۸۸ دانست و افزود: تخلفات، قانون شکنی ها و جرائم سنگین وقایع فتنه ۸۸ باید به تفصیل بیان شود تا آیندگان در مورد این اقدامات مدافعان دروغین حقوق ملت قضاوت کنند و عملکرد و رفتار منافقانه مباشران، شرکا، معاونان و مسببان فتنه ۸۸ هیچگاه به فراموشی سپرده نشود.
در این نشست حقوق دانان بسیجی به بیان دیدگاه های حقوقی خویش در خصوص ابعاد حقوقی فتنه ۸۸ پرداختند.