ایرسا- وزنه بردار کرمانشاهی در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی در حرکت دو ضرب صاحب نشان برنز شد.

به گزارش ایرسا آنلاین ،حافظ قشقایی برنز گرفت حافظ قشقایی وزنه بردار کرمانشاهی دسته ۶۷ کیلوگرم در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و در حرکت دو ضرب صاحب نشان برنز شد.

در این رقابت‌ها قشقایی در حرکت اول دوضرب وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی ودر حرکت دوم وزنه ۱۷۲ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در حرکت سوم نتوانست در مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی موفق عمل کند و با رکورد ۱۷۲ کیلوگرم نشان برنز را بر گردن آویخت.