طرح پایانه طلایی بانک توسعه تعاون

ایرسا_ تسهیلات پایانه طلایی با هدف حمایت از صاحبان مشاغل و کسب وکار درقالب تسهیلات سرمایه درگردش به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده حساب متصل به پایانه های فروش POS بانک توسعه تعاون اعطاء می‌گردد. بانک توسعه تعاون به منظور تعامل بیشتر با مشتریان و حمایت از کسب و کار ایشان و تنوع بخشی به خدمات خود این تسهیلات را پرداخت می نماید.
شرح خدمات:
تسهیلات پایانه طلایی به آن دسته از دارندگان حساب متصل به پایانه های فروش بانک توسعه تعاون اعطاء می‌شود که در مدت زمان مورد نظر میانگین حساب مناسبی ایجاد نموده باشند. تسهیلات در قالب سرمایه در گردش(عقد مرابحه ) با مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه خواهد بود.
ویژگی های محصول:
 • توسعه کسب و کار مشتری
 • افزایش تعامل بیشتر بانک با مشتریان
 • ارائه خدمات با اخذ کمترین مدارک و مستندات
 • اعطاء تسهیلات تا مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اتحادیه یا صنف
 • اعطاء تسهیلات تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با تایید ریاست شعبه
 • حداکثر مدت بازپرداخت ۱۲ ماه
فرآیند دریافت خدمت/محصول:
 • افتتاح حساب
 • گردش حساب و ایجاد میانگین
 • ارائه درخواست تسهیلات توسط دارندگان حساب متصل به پایانه های فروش بانک توسعه تعاون
 • تشکیل پرونده اعتباری مطابق با مقررات ناظر بر آن
 • بررسی درخواست مشتری بر اساس شرایط طرح مذکور توسط شعب
 • درخواست تکمیل مدارک در صورت مشمول بودن مشتری
 • پرداخت تسهیلات
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:
مدارک مورد نیاز مطابق سیاست های جاری بانک و الزامات تشکیل پرونده اعتباری می باشد.
تسهیلات سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت حداکثر تا ۱۲ ماه: (حداکثر مبلغ تسهیلات بر اساس نیازسنجی، ظرفیت سنجی و اعتبارسنجی مشتری)
 1. افتتاح حساب و تکمیل فرم درخواست و سایر فرم های مورد نیاز،
 2. اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات ثبتی و لیست سهامداران/اعضای تعاونی (اشخاص حقوقی)
 3. مجوزهای قانونی فعالیت (جواز کسب، پروانه بهره‌برداری و …)
 4. صورت های مالی حسابرسی شده (بابت مشمولین)، اظهارنامه مالیاتی و تراز آزمایشی.
 5. مستندات محل فعالیت (سند مالکیت/ اجاره نامه)
 6. پیش فاکتور خریداری کالا/ خدمات. (درصورت نیاز به تشخیص شعبه)
 7. تکمیل فرم درخواست و سایر فرمهای مورد نیاز
 8. مدارک هویتی (شناسنامه+کارت ملی)