ایرسا- جلسه ستاد زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به ریاست سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و با حضور معاونین و مدیران سازمان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها ،مدیران ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ،مدیران ادارت تابعه و...در سالن جلسات شماره یک سازمان برگزار شد.

به گزارش ایرسا آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، در ابتدای این جلسه مدیر زراعت سازمان گزارشی از وضعیت بارندگی ها طی سال زراعی جاری،طرح جهش تولید در دیمزارها ، کشت قراردادی و طرح اصلاح الگوی کشت ارائه داد.

در ادامه این جلسه مهندس چاله چاله با اشاره به روند اجرای طرح جهش تولید در استان گفت: می بایست بسترهای بیمه محصولات کشاورزی را در قالب این طرح فراهم کرد.
وی سپس افزود: مدیران و کارشناسان سازمان جهت پیشبرد برنامه های جهش تولید،کشت قراردادهای و اصلاح الگوی کشت می بایست با کشاورزان ارتباط چهره به چهره داشته باشند .
چاله چاله حضور میدانی مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی را در پهنه های تولیدی مهم برشمرد و گفت : مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی جهت پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی می بایست به صورت چهره به چهره کشاورزان را نسبت به طرح های در حال اجرای وزارت خانه توجیه نمایند و مسائل و مشکلات کشاورزان را پیگیری و مرتفع نمایند.
مهندس چاله چاله مراکز جهاد کشاورزی را بستر تحول و پیشرفت در عرصه کشاورزی تلقی کرد و افزود: ارتباط بین بخش های تحقیق و اجرا و ستاد و صف امری مهم در انتقال دانش به عرصه های تولیدی محسوب می شود و در این راستا تقویت مراکز جهاد کشاورزی توسط مراکز تحقیقاتی و بخش اجرا و پشتیبانی مدیریتی مراکز قطعا باعث رونق بخش خواهد شد.
گفتنی است در ادامه این جلسه اعضاء ستاد زراعت سازمان به بیان نظرات و پیشنهادات خود جهت پیشبرد طرح های سه گانه بخش زراعت وزرات جهاد کشاورزی پرداختند.