ایرسا_ رییس سازمان بورس گفت: در برنامه داریم ضوابط پذیرش شرکت‌های دانش بنیان را در بازار سرمایه سهل‌تر کنیم.

به گزارش ایرسا آنلاین، دکتر مجید عشقی با بیان اینکه یکی از ماموریت های اصلی بازار سرمایه تامین مالی و کمک به تشکیل سرمایه است، اظهار کرد: در کشور ما به صورت سنتی رسم بر این بوده که عمده بار تامین مالی بر عهده سیستم بانکی بوده و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی طرح های اقتصادی با سیستم بانکی بوده که البته این نقش در سالهای اخیر مقداری به سمت بازار سرمایه انتقال یافته است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تامین مالی به سمت بازار سرمایه منتقل شده، عنوان کرد: امیدواریم با طراحی نهادها و ابزارهای مالی مناسب این نقش را افزایش دهیم تا بازار سرمایه نقش موثرتری در تشکیل سرمایه در کشور داشته باشد.

عشقی با علام اینکه از یک سال پیش تاکید بر ابزارسازی و نهادسازی و گسترش نهادهای مالی بوده، عنوان کرد: طی این مدت راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری را پیگیری کردیم تا نیازهای بخش های مهم اقتصادی را برآورده کنند و اکنون تنوع خوبی در بحث صندوق های سرمایه گذاری داریم.

عشقی همچنین با بیان اینکه در گذشته حضور شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه حداقلی بود، گفت: با توجه به اینکه این شرکتها می توانند نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا کنند به این نتیجه رسیدیم که باید راهکاری در نظر گرفت که شرکت های دانش بنیان خصوصا شرکت هایی که کسب و کارشان در حوزه دیجیتال است بتوانند نقش موثرتری در بازار سرمایه ایفا کنند، لذا ضوابط پذیرش این شرکتها در سازمان مصوب و ابلاغ شد و اولین شرکت مورد پذیرش قرار گرفت و در برنامه داریم ضوابط پذیرش این شرکتها را سهل‌تر کنیم.

رییس سازمان بورس ادامه داد: قدم بعدی که برداشته شد تامین مالی جمعی است که برای طرح های دانش بنیان خصوصا طرح های کوچک و متوسط بسیار راهگشاست و تاکنون ۳۴ طرح از این طریق تامین مالی شده و امیدواریم با معرفی درست این ابزار مالی طرح های بیشتری را تامین مالی کنیم.

وی به وجود صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم که می تواند شرکت های دانش بنیان را تامین مالی کند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ صندوق جسورانه در کشور راه اندازی شده که منابع خوبی هم دارند، اما یکی از معضلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که ارتباط خوبی بین مدیران و گردانندگان این صندوق ها با طرح های حوزه اقتصاد دانش بنیان ایجاد نشده و اگر مدیران این صندوق ها با فضای سرمایه گذاری حوزه دانش بنیان آشنایی بیشتری پیدا کنند و این تعامل بیشتر شود، می توانند به راحتی شرکت های دانش بنیان را تامین مالی کنند.

عشقی افزود: در حال حاضر منابع خوبی در صندوق های جسورانه وجود دارد که کمتر سراغ طرح های دانش بنیان ما رفته و باید این تعامل بیشتر شکل گیرد.