شورای نگهبان حافظ قانون اساسی به عنوان اصلی ترین دستاورد انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان است

به گزارش ایرسا آنلاین، مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان گفت:  شورای نگهبان از جمله نهاد های نظارتی جمهوری اسلامی ایران و حافظ قانون اساسی به عنوان اصلی ترین دستاورد انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان است ، تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازم الاجرا شدن ، نیازمند اظهار نظر این شورا  است تا  از  بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی جلوگیری به عمل آید.  در اهمیت جایگاه این نهاد همین بس که  بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) نه تنها تأکید داشتند که با شورای نگهبان صد درصد موافقم ، بلکه اعضای آن را حافظ مصالح اسلام و مسلمین دانسته و نسبت به کسانی که بی پروا به فقهای شورای نگهبان می تازیدند،  می فرمودند : من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است . حضرت امام خمینی(ره) در ۱۸ خرداد سال ۱۳۶۰و در بهبو هه ی آشوب آفرینی های بنی صدر و حامیانش ، کسانی  که از قانون یا مصوبات مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است ، تمکین نمی کردند را “مخالف” با اسلام می دانستند .

رسول بهرامی پور در ادامه افزود:   رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای شورای نگهبان درتاریخ ۲۸/۴/۷۹”در  اهمیت این نهاد می فرمایند : “شورای نگهبان موظف است از ورود  ناخالصی ها  به ارکان نظام جلوگیری کند. اگر شورای نگهبان این وظیفه را به عهده نداشت ، یقینا نظام دچار مشکلات فراوانی می شد ، البته ممکن است در این روند اشتباهی رخ دهد ، اما نباید با تبلیغات سیاسی ، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه ی قانونی آن را در تائید صلاحیت ها زیر سئوال برد . چنانچه در قانون اساسی این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان گذاشته نمی شد ، معلوم نبود چه مشکلات بزرگی برای کشور پیش می آمد. یک دسته دیگر به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مراحل مختلف انتخابات با این نهاد مخالفند ؛چنانکه هر محکومی نسبت به حکم قاضی در مورد خود مخالف است، این دسته نیز با استفاده از روشهای گوناگون تبلیغات سیاسی و گاهی با اهانت ، شورای نگهبان را زیر سئوال می برند که البته اگر این اقدامات با اهانت همراه شود مسئولان مختلف و قوای سه گانه موظف به جلوگیری از آن هستند . ”

مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه  با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شورای نگهبان وظایف متعددی برشمرده که نشان دهنده جایگاه و مسئولیت های خطیر این نهاد در نظام سیاسی و حقوقی ایران می باشد، افزود :  عمده ی  وظایف این شورا  ، به طور مشترک بر عهده فقها وحقوق دانان است و تعدادی دیگر وظیفه اختصاصی فقها می باشد . از جمله وظایف مهم شورای نگهبان “نظارت بر قانون گذاری ، تفسیر قانون اساسی” و “نظارت بر انتخابات ” است که دارای اهمیت بسیاری هستند .

بهرامی پور افزود:  با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان دریافت که اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول ، ۴،۷۱،۹۱،۹۴،۹۶   به صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و قوانین و مقرر کشور اشاره دارد . اصل ۴ قانون اساسی مقرر می دارد :  “کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهتگی ، نظامی ، سیاسی و … اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است . ”  شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی و اعمال اصل ۹۹ در انتخابات اعمال نظارت می نماید که فلسفه نظارت بر انتخابات ، همانا پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان، جلوگیری از تخلفات و خطای برگزار کنندگان انتخابات و صیانت از آرای مردم است تا هر جا که تقلب و تخلف و خطای مجری قانون محتمل باشد ، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا کند . این نوع نظارت ، نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات می شود.

مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل شورای نگهبان و تقدیر از خدمات ارزشمند این نهاد انقلابی در دوران پر افتخار انقلاب اسلامی و آزمایش های گوناگون  گفت :  برخی ها  با ادبیات مختلف ساختارهای قانونی کشور را به چالش کشیده و حاضر به تمکین کردن در برابر قانون نیستند. نیش زبان و عدم رعایت اخلاق حرفه ای در به کار بردن قلم  و رفتار خود  در ارتباط با شورای نگهبان ، از هیچ گونه توهین و تخریبی دریغ نمی کنند و حتی برخی از رسانه های آن سوی مرزها   نیز بازتاب دهنده نظرات و مواضع آنها هستند .  بهرامی پور در ادامه گفت: هجمه کنندگان به شورای نگهبان را می توان نابالغان سیاسی نامید که درک ضعیفی از منافع ملی دارند ، کسانی که بارها با رأی این شورا در معرض انتخاب های گوناگون قرارگرفته اند، حال رسالت های خطیر این نهاد را زیرسئوال برده و به انتخابات ، برچسب انتصابات می زنند . مشکل این جماعت را باید درنوعی ریا کاری سیاسی جست که از سویی به ارکان نظام می تازند وآنرا زیر سئوال می برند و ازسوی دیگربرسرسفره ی قدرت نشسته و به هیچ طریقی حاضر به دل کندن از آن نیستند. اما همان طور که رهبرمعظم انقلاب فرمودند :”ازدشمن نمی شود گلایه کرد اما فلان نویسنده ، مرتبطین با فضای مجازی ، نماینده مجلس وفلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجورنشود که بگوئیم مردم شرکت کنند، اما درعین حال جوری حرف بزنیم که مردم ازحضور در انتخابات دلسرد شوند”

مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در خاتمه  با بیان اینکه هرگونه  گرایشات  نامعقول درجهت سست کردن بنیانهای انقلاب اسلامی در تضعیف شورای نگهبان محکوم است ، اظهار داشت:  از این نهاد انقلابی انتظارمی رود کما فی سابق بدون توجه به حاشیه سازی های مرسوم که در ایام های خاص و نزدیک به انتخابات ها شعله ور می شود، باانجام تکالیف قانونی خود درحفاظت از قانون اساسی و موازین اسلامی بعنوان دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی تلاش نماید وحقوق دانان بسیجی و انقلابی نیز درادامه این مسیرهمراه وحامی شورای نگهبان خواهند بود.ان شاالله