شناسایی ۴۳ واحد صنعتی آلاینده در استان کرمانشاه

رئیس اداره امور آزمایشگاههای محیط زیست استان کرمانشاه گفت: تا پایان سال گذشته ۴۳ واحد صنعتی آلاینده در استان کرمانشاه شناسایی شد.

به گزارش ایرسا آنلاین ، سعید دزفولی نژاد با اشاره به اینکه بیشتر واحد‌های صنعتی فعال و دارای خروجی اعم از دودکش، پساب، پسماند و صوت درطول سال مورد بازدید قرار می‌گیرند خاطر نشان کرد: واحد‌های صنعتی و خدماتی موظف هستند از طریق مراجعه به آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست خود اظهاری در پایش را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه ۳ آزمایشگاه معتمد حفاظت محیط زیست در سطح استان فعالیت دارند خاطر نشان کرد: دودکش، پساب، صوت و پسماند چهار شاخص ارزیابی سنجش میزان آلایندگی در واحد‌های صنعتی و تولیدی است.

دزفولی نژاد افزود: واحد‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی و بزرگ مقیاس موظف هستند تا نسبت به نصب سیستم پایش آنلاین اقدام کنند.

در حال حاضر ۸ واحد صنعتی در خروجی‌های خود سیستم پایش آنلاین نصب کرده اند.