عرفان نوری سطری- مقام معظم رهبری هر ساله در نخستین دقایق تحویل سال با ارائه بیاناتی به تبیین ضرورت های انتخاب شعار سال پرداخته و از آحاد مردم و به ویژه مسئولین می خواهند که در مسیر شعار تعریف شده برای سال پیش رو گام بردارند که امسال نیز، معظم له «مهار تورم و رشد تولید» را به عنوان شعار محوری سال ۱۴۰۲ در نظر گرفتند و لذا ضرورت چنین شعاری برای جامعه کنونی ما بر هیچ کسی پوشیده نیست و می طلبد که مسئولین با دغدغه خاطر بیشتری به آن پرداخته و در مسیر تحقق اش گام بردارند.

اینکه شعار سال را صرفا به نصب چند بنر و قراردادن آن در سربرگ مکاتبات اداری خود خلاصه کنیم به نوعی ظلم به مردم و ظلم به رهبری است. یکی از راهکارهای اصلی بحث مهار تورم، کوچک سازی بدنه دولت و تقویت بن مایه های بخش خصوصی است.

چراکه ریشه تورم‌زا بودن دولت‌ها در کشور ما، متورم بودن آن‌ها هم از جهت ساختار و هم از جهت کارکنان است و تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است و البته راهکارهای بسیار دیگری در مسیر تحقق شعار سال و بحث مهار تورم و رشد تولید وجود دارد که نیاز است جدی تر مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند و در نهایت آن چیزی که از همه مهم تر بوده و هست، این است که نگاه مان به شعار سال سرسری نباشد و آن را به عنوانی چراغ راهی در مسیر حرکتی خود قرار دهیم.