با مشارکت بانک توسعه تعاون؛ 

شرکت تعاونی ۲۱۳ آرد قصرشیرین شهرستان سرپل‌ذهاب و شرکت “راشین آلومینیوم کلهر” اسلام آباد غرب افتتاح شد

به گزارش ایرسا آنلاین، با حضور رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، معاون وزیر اقتصاد، نماینده مردم شهرستان های سرپلذهاب ،قصرشیرین وگیلانغرب ،مدیر کل تعاون ،کار ‌رفاه اجتماعی ،معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه ،مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه و جمعی از مدیران استان صبح امروز شرکت تعاونی ۲۱۳ آرد قصرشیرین شهرستان سرپل ذهاب با سرمایه گذاری ۲۰۷ میلیارد ریالی از محل اعتبارات اشتغال روستایی و منابع داخلی بانک توسعه تعاون به بهره‌برداری رسید.

این طرح با هدف گذاری ایجاد ۴۰ نفر اشتغالزایی، روزانه، ۲۰۰ تن گندم و ۱۷۰ تن آرد و سالیانه ۴۲ هزار تن آرد تولید می‌کند.

شرکت تعاونی آرد ۲۱۳ در زلزله آبان سال ۱۳۹۶ سرپل ذهاب به صورت کامل تخریب شده بود که با کمک تسهیلات بانک توسعه تعاون مجدد از نو ساخته شد.

گزارش تصویری افتتاح شرکت تعاونی ۲۱۳ آرد قصرشیرین شهرستان سرپل‌ذهاب

در ادامه سفر یک روزه دکتر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون به استان کرمانشاه، شرکت “راشین آلومینیوم کلهر” اسلام آباد غرب با حضور معاون وزیر اقتصاد، نماینده مردم شهرستان های اسلام آبادغرب و دالاهو ،مدیر کل تعاون ،کار ‌رفاه اجتماعی ،معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه ،مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه و جمعی از مدیران استان پیش از ظهر امروز شرکت “راشین آلومینیوم کلهر” اسلام آباد غرب با سرمایه گذاری ۴۴ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون به بهره‌برداری رسید.ا ین طرح با هدف گذاری ایجاد ۲۵ نفر اشتغالزایی با حجم ۱۵ هزار تن در سال آلومینیوم تولید می کند.

گزارش تصویری افتتاح شرکت “راشین آلومینیوم کلهر” اسلام آباد غرب