یادداشتی از بنفشه امامی نیا:

سهم ناچیز زنان در مدیریت شهری

ایرسا_ تنور انتخابات شورای شهر در حالی به سمت گرم شدن می رود که باز هم شاهد شعارها و وعده هائی هستیم که عملا نه امکان اجرا دارد و نه در حیطه اختیارات و وظایف شورای شهر است، و تأسف بار است که برخی از این وعده و شعارها فقط بازی با احساسات مردم است مردمی که نماد مظلومیت و حمایت هستند به ویژه در میان زنان و بانوان ما که اغلب انتخاب هایشان براساس سلایق و دستورات آقایان بوده است.

به راستی نقش زنان که نیمی از جمعیت این شهر را تشکیل می دهند در مدیریت شهری چقدر است؟ چقدر به نیازهای بانوان در شورا و شهرداری پرداخته شده است ؟ و اصولاً برنامه های عمرانی، فرهنگی و … شهرداری به چه میزان در راه تامین خواسته ها و نیازهای بانوان بوده است؟
زنان و دختران این شهر در مقاطع مختلف انتخابات حضور خود را به شایستگی نشان داده اند اما چه آمار و گزارشی وجود دارد که زنان پس از انتخابات هم توانسته اند به همان میزان رای دادن مهم و دارای جایگاه باشند؟

سالهای سال است که شورا و شهرداری ما مردانه هستند و توجهی به نقش زنان در مدیریت شهری و حتی شوراها نشده است، این در حالی است که باید نقش زنان در شورا و شهرداری به حدی پررنگ گردد که بانوان ما به راحتی بتوانند خواسته ها و دغدغه‌های خویش را مطرح کنند اگر در شورا بانوئی وجود داشته باشد قطعا می تواند در حل مشکلات زنان مراجعه کننده تاثیر گذار باشد و یا اگر در یکی از مدیریت های شهرداری یک زن حضور داشته باشد به راحتی می توان نیاز و دغدغه بانوان را مرتفع کند.
زنان ما حتی توانایی شهردار منطقه و یا معاونت های حساس در شهرداری را دارند و قطعا حضور یک خانم در شورا می تواند چنین خواسته و مطالبه ای را محقق کند.

زنان و بانوان کرمانشاهی اگر بخواهند می توانند در مدیریت شهری تاثیر گذار باشند.