سمپاشی ۴۴هزار هکتار از مزارع گندم و جو مناطق گرمسیری علیه علفهای هرز/ سال زراعی جاری شاهد تنوع سموم علف کش در سطح فروشگاهها هستیم

ایرسا_ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام اینکه مبارزه با علفهای هرز گندم و جو در مناطق گرمسیری از اواسط بهمن ماه آغاز شده گفت: تاکنون ۴۴هزار هکتار از مزارع گندم و جو مناطق گرمسیری استان علیه علف های هرز سمپاشی شده اند.

به گزارش ایرسا آنلاین ، فرهاد شریفی با بیان این خبر افزود: خوشبختانه امسال علی رغم گرانی سموم علف کش، کشاورزان استقبال خوبی در مبارزه با علفهای هرز دارند.

وی با اشاره به اینکه ۸۰درصد مزارع گرمسیری علیه علفهای هرز سمپاشی شده اند، خاطرنشان نمود: پیش بینی می شود روند مبارزه تا اواسط اسفندماه ادامه داشته باشد.

شریفی سپس به برنامه مبارزه با علفهای هرز در مناطق معتدل اشاره و تصریح نمود: سمپاشی این مناطق علیه علفهای هرز از اواخر اسفندماه شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه جزء استانهای پیشرو و برتر در کنترل علفهای هرز کشور می باشد گفت: سالیانه بین ۴۵۰ تا ۴۹۰هزار هکتار از مزارع گندم و جو علیه علفهای هرز سمپاشی می شوند.

گفتنی است از نظر سطح و ضریب پوشش مبارزه با علفهای هرز رتبه دوم کشور را در اختیار داریم.