سمپاشی ۴۰۵ هزار هکتار از مزارع گندم و جو کرمانشاه

ایرسا_ ۴۰۵ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان کرمانشاه در مقابل علف‌های هرز سمپاشی شدند.

به گزارش ایرسا آنلاین به نقل از صداوسیما، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه  کار سمپاشی مزارع گندم و جو در مقابل علف‌های هرز در استان کرمانشاه پایان یافت گفت:  کار سمپاشی علفهای هرز از بهمن ماه آغاز و تا پنجم اردیبهشت ادامه داشت.

شریفی گفت: پیش بینی می شود از هفته آینده مبارزه با پوره سن گندم در مناطق معتدل و سردسیر آغاز شود.

وی اظهار داشت: امسال به دلیل خشکسالی آفت زنگ زرد گندم در مزارع مشاهده نشد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: سطح زیر کشت گندم آبی در استان ۹۴ هزار و ۹۳۰ هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم هم ۲۹۹ هزار هکتار است.