سفر مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کرمانشاه

ایرسا_ مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کرمانشاه به منظور بازدید از پروژه ها و کسب و کارهای خرد و نوپا مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد به استان کرمانشاه سفر کرد.

به گزارش ایرسا آنلاین نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، علاء الدین ازوجی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به منظور بازدید از ۴ پروژه مشترک حماﻳت از ﻛسب و ﻛارهای خرد و نوپا از طریق ظرفیت سازی تهیه و توزیع اقلام بهداشتی برای سالمندان و زنان باردار در دوره کووید ۱۹ ذیل برنامه ﻛاری مشترک سال ۲۰۲۰ میلادی وزارت تعاون، ﻛار و رفاه اجتماعی با صندوق جمعیت ملل متحد، به استان کرمانشاه سفر نمود، مورد استقبال حسن عزیزی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر به استان کرمانشاه، علاوه بازدید از پروژه های کسب و کار های خرد و نوپا، با هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه دیدار و از چند طرح تامین مالی خرد در روستاهای استان بازدید به عمل خواهد آورد.

در پروژه مشترک حماﻳت از ﻛسب و ﻛارهای خرد و نوپا از طریق ظرفیت سازی تهیه و توزیع اقلام بهداشتی برای سالمندان و زنان باردار در دوره کووید ۱۹ که مورد حمایت مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد قرار دارد، از حضور مستمر زنان سرپرست خانوار در فعالیت های اقتصادی ارزش آفرین تسهیل و از ظرفیت شرکت های بزرگ و متوسط برای کمک به بنگاه‌های کوچک و خرد آسیب پذیر استفاده می شود.