ایرسا- در مراسمی سرپرست جدید فرمانداری کرمانشاه معرفی شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، در نشست مدیران استان سرهنگ محمد رضا آمویی به عنوان سرپرست فرمانداری کرمانشاه معرفی شد و از خدمات ابراهیم رحیمی زنگنه سرپرست فرمانداری پیشین قدردانی شد.

سرهنگ محمد رضاآمویی پیش از این معاونت فرهنگی، اجتماعی پلیس کرمانشاه و معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان را عهده دار بوده است.