ایرسا_ اصغر عظیمی مهر شاعر کرمانشاهی در سوگ خبرنگارانی که ناباورانه رفتند شعری به شرح زیر سروده است.

گاهی «خبرنگار»، «خبر» می‌شود خودش!

جایی که «مامن» است، خطر می‌شود خودش!

گاهی به محض خواندن یک جمله از خبر

بی اختیار، چشم تو تر می‌شود خودش!

چشمی که گریه می‌کند از رنج دیگران…

بی سعی و رنج، اهل نظر می‌شود خودش!

گاهی بدون آنکه بخواهی، مسافری!

پایت پر از هوای سفر می‌شود خودش!

وقتی قرار نیست بمانی در انتظار؛

دیوار پیش روی تو «در» می‌شود خودش!

مرگ انتهای زیستن آدمی نشد!

مثل مولفی که اثر می‌شود خودش!

حتماً به گوش ما خبری تلخ می‌رسد!

وقتی خبرنگار، خبر می‌شود خودش!

اصغر ‌عظیمی‌مهر

تسلیت به اهالی دردمند رسانه به ویژه صاحبان این عزا در کرمانشاه، مجموعه دوستانم در خبرگزاری های ایرنا و ایسنا