با هدف آگاه سازی مشترکین برق:

سامانه کاربردی اطلاع رسانی خاموشی ها افتتاح شد

ایرسا_ سامانه خاموشی اطلاع رسانی خاموشی ها با هدف اطلاع رسانی ، دسترسی سریع و آگاه سازی مشترکین برق در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش ایرسا آنلاین نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، مهندس امید علی مرآتی مدیر عامل این شرکت در جلسه ای که با حضور واحد خبر صدا وسیمای مرکز کرمانشاه در رابطه با قطع برق ادارات پر مصرف در مرکز پایش فراسامانه هوشمند مدیریت انرژی (فهام) این شرکت برگزار شد از هم استانیهای کرمانشاهی خواست با توجه به افزایش دمای هوا و رشد بیست درصدی مصرف برق نسبت به زمان مشابه در سال قبل ، برای جلوگیری از بروز خاموشی های احتمالی نسبت به کاهش مصرف برق خود خصوصا در فاصله ساعت های ۱۲تا ۱۸ اقدام کنند ،همچنین مهندس مرآتی از همه مشترکان درخواست کردکولر های گازی خویش  را روی دمای ۲۵ در جه و بالاتر تنظیم کنند و برای کولر های آبی نیز حتی الامکان از دور کند استفاده کنند.

مهندس مرآتی در خصوص اطلاع رسانی زمان ومکان خاموشیهای با برنامه اعلام کرد با تلاش همکاران مهندسی وبهره برداری اینشرکت با استفاده از زیر ساخت GIS سامانه کاربردی اطلاع رسانی خاموشی ها در این شرکت راه اندازی شده است و مشترکین ارجمند در سامانه کاربردی اطلاع رسانی خاموشی ها به سه روش مختلف می توانند از  جداول خاموشی های پیش بینی شده برق مطلع شوند.

روش اول بر اساس نام محله و زیر محله، روش دوم بر اساس شناسه قبض و در روش سوم می توانند برنامه زمانبندی کلی را در تاریخ مورد نظر دانلود و مشاهده نمایند.گفتنی است، این سامانه در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به آدرس kpedc.ir قسمت “اطلاع رسانی خاموشی ها برای عموم قابل دسترس است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در پایان اعلام کرد جداول خاموشی های منتشر شده توسط اینشرکت احتمالی است و این بدین معناست که ساعات اعلام شده در صورت رعایت راهکارهای مدیریت مصرف توسط مشترکین ارجمند، خاموشیهای احتمالی اعلام شده اجراء نخواهد شد .

مهندس مرآتی گفت به دلیل همکاری بسیار خوب مردم،صنایع و کشاورزی خاموشیهای اعلام شده طی روزهای اخیر اکثرا اجرا نشده است وتاکید نمودند انتشار این جداول خاموشیها احتمالی است وبه هیچ عنوان نشانگر اعمال حتما خاموشیها نیست .