ایرسا_ مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه سامانه خیر و احسان با عنوان سامانه " سخا" در کمیته امداد استان همزمان با سراسر کشور ایجاد شده است، گفت: در این سامانه کمک های مومنانه نیکوکاران ثبت و همچنین به منظور سازماندهی نیاز محرومان شناسنامه نیازمندی برای این خانوارها ایجاد می شود.

به گزارش ایرسا_  مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: براساس تفاهم نامه همکاری منعقد شده بین کمیته امداد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمع بندی اطلاعات نیازمندان و شناسنامه دار نمودن این خانوارها به این نهاد واگذار شده است.
محسن رخصی با بیان اینکه هم اکنون به منظور اجرای این قرارداد همکاری؛ سامانه سخا در کمیته امداد ایجاد شده است، بیان کرد: این سامانه بزرگترین سامانه خیر و احسان در کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: در سامانه سخا علاوه بر مشخص نمودن نیازمندان واقعی همزمان ارتباط موثری با خیران و موسسات خیریه به ویژه مراکز نیکوکاری برقرار و محلی برای ثبت کمک های مومنانه نیکوکاران و همچنین ساماندهی نیاز محرومان می شود.
محسن رخصی تصریح کرد: در سامانه سخا تمامی حمایت های مالی موسسات خیریه و نهادهای حمایتی به نام این موسسات و نهادها بارگذاری می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه عنوان کرد: دسترسی آسان خیران و نهادهای حمایتی به نوع و میزان نیاز خانوارهای محروم و همچنین تعیین میزان و محل صرف کمک های مردمی از دیگر مزایای ایجاد سامانه سخا به شمار می رود.