رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق کرمانشاه شد

ایرسا_ با تصمیم و اکثریت آرای اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه، رضا سلیم ساسانی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه انتخاب شد.

ساسانی پیش از این عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه بود و همزمان ریاست اتاق اصناف کرمانشاه را نیز عهده‌‌دار است.

پیش از ایشان، حیدر کدیور برای دوره یکساله ریاست اتاق بازرگانی کرمانشاه را بر عهده داشت.