ایرسا_ مدیر صنایع غذایی و تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی گزارشی از راه اندازی یک واحد بسته بندی حبوبات در قالب طرح توسعه و با استفاده از ماشین آلات ۱۰۰٪ ساخت داخل خبر داد که این واحد تست آزمایشی را نیز به انجام رسانده است.


به گزارش ایرسا آنلاین ، سعید کریمی با بیان این مطلب افزود: راه اندازی این طرح شرایط اشتغال ۱۲ نفر بطور مستقیم و بیش از ۳۵ نفر بطور غیر مستقیم را مهیا کرد.

کریمی سپس به مزایای اجرای این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه کلیه محصولات این واحد در منطقه وجود داشته و از فروش و خروج محصولات استان بدون فرآوری و بسته بندی جلوگیری می گردد.