مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه؛

دفترچه بیمه‌شدگان بیمه سلامت تمدید اعتبار می‌شود

ایرسا_ مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه، از تمدید اعتبار بخشی از دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان روستایی و سلامت همگانی خبر داد.

به گزارش ایرسا آنلاین، دکتر کیومرث مظفری افزود: بیمه سلامت در راستای تسهیل خدمت رسانی و کاهش دغدغه بیمه شدگان روستایی، عشایری و بیمه سلامت همگانی، تمهیداتی برای تمدید اعتبار دفترچه های درمانی آنها اندیشیده است که به صرفه جویی کاغذ، کاهش ترددها و جلوگیری از انتقال بیماری کرونا هم کمک می کند.

او افزود: بیمه شدگان روستایی و عشایری که پیش از این دفترچه درمانی آنها ۶ ماه تمدید اعتبار شده اما این ۶ ماه به پایان رسیده است، در صورت بستری شدن در مراکز درمانی می توانند برای یکبار با استفاده از معرفی نامه بیمه سلامت از پوشش خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.

به گفته مظفری دفترچه درمانی بیمه شدگان روستایی و عشایری در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هم که پیش‌تر از تمدید اعتبار ۶ ماه استفاده نکرده اند، از سوی بیمه سلامت از تاریخ پایان اعتبار به مدت ۶ ماه تمدید اعتبار می شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه درباره بیمه شدگان بیمه سلامت همگانی هم اظهار داشت: تمدید اعتبار دفترچه آن دسته از بیمه شدگان همگانی که دفترچه درمانی آنها پیش از این ۶ ماه تمدید اعتبار شده، مشروط به آزمون وسع خواهد بود.

او افزود: البته کسانی که از تمدید اعتبار ۶ ماهه استفاده نکرده اند، می توانند از این امتیاز استفاده کنند به شرط اینکه کمتر از یکسال از پایان اعتبار دفترچه آنها گذشته باشد.

آنچنان که مظفری بیان کرد، خدمات مراکز درمانی از ابتدای تیر امسال در قالب سامانه استحقاق‌سنجی الکترونیک ارایه می شود و بیمه سلامت به سمت کاهش کاربرد دفترچه سپس حذف آن حرکت خواهد کرد.