ایرسا- پوپک بسامی بانوی وزنه بردار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، پوپک بسامی وزنه بردار دسته ۵۹ کیلوگرم کرمانشاهی به دعوت فدراسیون وزنه برداری در این اردو حضور خواهد داشت.

اردوی آمادگی تیم ملی کشورمان با حضور ۲۱ بانوی وزنه بردار از هفتم فروردین در مهدیشهر استان سمنان آغاز می‌شود.