کرمانشاه- دادستان کرمانشاه بااشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: در سند تحول قضایی نیز پدیده ضد اجتماعی کودکان کار اعم از زباله گردی، تکدی‌گری، ولگردی، دست فروشی، کار در مراکز تولیدی و صنعتی و ... به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایرسا آنلاین، شهرام کرمی به تأکیدات مقام معظم رهبری برای حل این معضل اشاره کرد و افزود: همچنین در شرایط فعلی مدیریت کار و فعالیت اطفال و نوجوانان به ویژه در امر زباله گردی و تکدی گری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به وجود این پدیده در شهر کرمانشاه و در راستای حقوق عامه، ضروری است به قید فوریت اقدامات لازم در زمینه شناسایی، پذیرش ،حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان کار از سوی دستگاه های ذیربط اجرایی شود.

این مسئول قضایی تاکید کرد: درصورتی که دستگاه های ذیربط در این رابطه همکاری لازم را نداشته باشند، بهزیستی استان به عنوان دستگاه متولی مراتب را جهت پیگرد به دادسرای استان گزارش کند.

وی در ادامه بااشاره به خدمات قابل قبول اورژانس اجتماعی در استان در راستای کاهش برخی مشکلات و معضلات اجتماعی، گفت: باتوجه به حجم فعالیت های این پایگاه خدمات اجتماعی، بهزیستی باید از ارجاع موارد غیر مرتبط همچون متکدیان، بیماران روانی، معتادان، پرونده های مربوط به نفقه و حضانت و ارجاع محکومین مالی به آن خودداری کرد، چراکه این موارد از اهداف روانشناسی اجتماعی نیستند که بخواهند در این پایگاه ها مورد پیگیری قرار گیرند.

کرمی خاطرنشان کرد: همچنین اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه بازدید از مراکز ترک اعتیاد تحت نظارت را از حیث امکانات و تجهیزات مربوطه و نحوه ساماندهی مددجویان در دستور کار قرار داده و در صورت تخطی از قوانین مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادسرا منعکس کند.

وی در پایان بر لزوم حمایت بهزیستی و سایر دستگاه های ذیربط از زنان بی سرپرست و بد سرپرست، گفت: اداره کل بهزیستی استان با استفاده از ظرفیت های خود و سایر ادارات و نهادهای مربوطه، نقش حمایتی خود از زنان بی سرپرست و بد سرپرست را به گونه اعمال کند که علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، حمایت لازم و کافی از این قشر آسیب پذیر صورت گیرد.