خداحافظی «کیوان کاشفی» با ریاست اتاق بازرگانی کرمانشاه/ اعضای هیات رئیسه اتاق کرمانشاه انتخاب شدند

ایرسا- اعضای هیات رئیسه دهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه انتخاب شدند.

به گزارش ایرسا آنلاین، آقای حیدر کدیور به عنوان رئیس، و آقای بابک ترابی  به سمت نایب رئیس اول، آقای ناصر مرادی به سمت نایب رئیس دوم، آقای ابراهیم خمیسی به سمت خزانه دار و آقای رضا سلیم ساسانی به سمت منشی به عنوان سایر اعضای هیات رئیسه تعیین شدند.

هیات رئیسه جدید برای دوره چهار ساله در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه فعال خواهند بود.

پیش از این آقایان کیوان کاشفی، ناصر مرادی، حیدر کدیور، ابراهیم خمیسی و رضا سلیم ساسانی پنج عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه بودند.

همچنین آقایان کیوان کاشفی، ابراهیم امیدی، حیدر کدیور، رضا سلیم ساسانی، محمدعارف ابراهیمی، جمشید رستمی، ابوالحسن خلیلی و بابک ترابی به عنوان نمایندگان اتاق کرمانشاه در هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب شدند.

خداحافظی «کیوان کاشفی» با ریاست اتاق بازرگانی کرمانشاه

با انتخاب هیات رئیسه جدید اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی که پیش از این حدود ۱۶ سال ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه را بر عهده داشت از این سمت خداحافظی کرد.

او که در کنار ریاست اتاق کرمانشاه، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم بود پس از این عمدتا در اتاق بازرگانی ایران فعال خواهد بود.

کاشفی همچنین با حسن اعتماد فعالین بخش خصوصی، به عنوان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه و نیز عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه فعالیت دارد.

چند دوره ریاست اتاق اصناف کرمانشاه، ریاست اتحادیه چاپخانه‌داران، ریاست هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، عضویت در هیات مدیره نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه و … بخشی از سوابق درخشان اقتصادی کیوان کاشفی است.