ایرسا- با دعوت نماینده محترم مردم شريف شهرستان های اسلام آباد غرب و دالاهو خبرنگاران استان کرمانشاه در سفر یک روزه در مجلس شورای اسلامی حضور و از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، برج میلاد، کاخ نیاوران و موزه موسیقی ایران بازدید به عمل آوردند.

به گزارش ایرسا آنلاین، با دعوت دکتر مجتبی بخشی پور نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، بیش از ۸۰ نفر خبرنگار استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

در این سفر، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، برج میلاد، کاخ نیاوران و موزه موسیقی ایران بازدید به عمل آوردند.

در ادامه دکتر بخشی پور با حضور در اتوبوس خبرنگاران در فضای صمیمی گفتگو کرد.

لازم به ذکر است که این نخستین بار است که خبرنگاران کرمانشاه، اسلام آباد غرب و دالاهو با این تعداد در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند که کار بی نظیر بوده است.