رییس سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه گفت: نرخ کرایه تاکسی در شهر کرمانشاه از امروز ۳۶ درصد و اتوبوس ۲۳ درصد افزایش یافت

به گزارش ایرسا آنلاین ، غلامرضا شهبازی اظهار کرد: نرخ‌های جدید کرایه تاکسی و اتوبوس و آژانس‌های تاکسی تلفنی از امروزچهار شنبه ۱۷ فروردین ماه اعمال می‌شود و رانندگان ملزم به رعایت نرخ‌های اعلام شده از سوی این سازمان هستند.

وی با بیان اینکه لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس براساس میزان تورم، با همفکری نمایندگان راننده‌های تاکسی کارشناسی و تدوین شده است، گفت: افزایش نرخ کرایه‌ها پس از تصویب در شورای اسلامی شهر مورد تایید فرمانداری هم قرار گرفته است.

شهربازی اضافه کرد:شهروندان تخلفات احتمالی را از طریق تلفن گویای ۱۳۳ گزارش کنند.

افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس از امروز ۱۷ فروردین در شهر کرمانشاه

افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس از امروز ۱۷ فروردین در شهر کرمانشاه

افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس از امروز ۱۷ فروردین در شهر کرمانشاه