جان باختن ۲ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در هرسین کرمانشاه

ایرسا_ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ۲ نفر در هرسین به علت استنشاق گازمنوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایرسا آنلاین، قلعه سفیدی اظهار کرد: ساعت ۷ صبح امروز پنجشنبه (۲۷ اردیبهشت) در شهرستان هرسین دو نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را ازدست دادند.